GARDENA®Micro Drip System 2003
oraz Węże kroplujące

Nawadnianie precyzyjne i oszczędne


MicroDrip Komfortowe nawadnianie dla młodych roślin.
Delikatna mgiełka, deszczyk czy precyzyjnie odmierzone krople dają Państwu możliwość dopasowania sposobu nawadniania do zapotrzebowania wodnego roślin.
Wreszcie możecie Państwo zrezygnować z konewki. Wielostronne w zastosowaniu: do ogrodów, rabat kwiatowych i warzywnych, na balkon, taras i do ogrodów zimowych.
Proste ułożenie z możliwością rozbudowy czy przebudowy systemu. Na życzenie automatyczne sterowanie przy pomocy sterownika nawadniania

System precyzyjnego nawadniania.
Ziemia jest nawadniana delikatnie i równomiernie bez strat wody. Ten sposób nawadniania zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilości wody korzeniom roślin.
Naziemny system Micro-Drip (nawadnianie kropelkowe) został opracowany specjalnie dla wymagań pojedynczych roślin w Państwa ogrodzie. Zaletą takiego sposobu nawadniania jest:

Dysze, rurki, szpilki i klamry utrzymujące Proszę zapoznać się również z [uwagami o rurach montażowych].

Części systemu:

System UWAGA: W sezonie 2003 firma Gardena® wprowadziła nowy sposób łączenia elementów do rur montażowych i rozdzielczych za pomocą techniki Quick"Easy polegającej na mocowaniu z blaszką zabezpieczającą. W związku z tym część dotychczasowych elementów połączeniowych zostało zastąpionych przez nowe, o numeracji powyżej 8xxx. Zmiana nie niesie za sobą zmiany parametrów systemu i dlatego dotychczasowe stare elementy mogą być w praktyce stosowane zamiennie z nowymi.
W skład systemu Micro-Drip wchodzą następujące elementy:
urządzenie bazowe (reduktor ciśnienia z filtrem), rury montażowe (główne) o przekroju 13mm (1/2"), rury rozdzielające (odchodzące od rur montażowych bądź bezpośrednio od urządzenia bazowego) o przekroju 4.6mm (3/16"), kropliki, dysze, elementy mocujące i rozgałęziające.
Dysze i kropliki końcowe możemy wkręcać bezpośrednio w rurę montażową, bądź umieszczać na szpilkach. Kropliki rzędowe umieszczamy szeregowo w rurze rozdzielającej.

Przegląd produktów:

Urządzenie bazowe jest filtrem do wody i reduktorem ciśnienia zarazem. Urządzenie podłączane jest do źródła wody przy pomocy elementów Original GARDENA System® (OGS). W zależności od wymagań oferujemy urządzenia o wydajnościach: 2000l/h (1354) i 1000l/h (1355). Z wyjściem bezpośrednio na rurę montażową lub rozdzielczą. 1354
Rura montażowa 13mm (1/2") o długości: 50mb (1347) i 15mb (1346) oraz rozdzielcza 4,6mm (3/16"): 50mb (1348) i 15mb (1350)- jako rurociąg doprowadzający wodę. 1347
Dysze zraszające 90, 180, 360 stopni o zasięgu do ok.3m do zraszania powierzchniowego (1368, 1367, 1365). 1368
Dysza zraszająca, sześciofunkcyjna (1396) idealna do nawadniania różnych obszarów. Forma nawadniania: 90, 180, 270, 360 stopni, pasmo, końcówka nastawiana za pomocą pokrętła. Regulowany zasięg. 1396
Zraszacz Vario 5. Do zraszania prostokątnych i kwadratowych powierzchni. Zraszana powierzchnia od 5 do50m2. Regulowana szerokość zraszania od 2 do 5m. Regulowany zasięg wyrzutu od 2,5 do 10m. Regulowana wysokość umieszczenia dzięki rurce przedłużającej 8362. Mocowanie do ziemi za pomocą uchwytu do rury 8328. Możliwość przytwierdzenia do twardego podłoża. 8360
Dysza zamgławiająca (1371) do stosowania w szklarniach i do podlewania sadzonek. Powierzchnia nawadniania przy ok.1m średnicy. 1374
Dysza pasmowa (1370) powierzchnia: 0,6x5,5m i końcowo-pasmowa (1372) 0,6x2,75m do wąskich rabat. 1370
Zraszacz rotacyjny 360 (1369) do powierzchniowego, dropnokroplistego nawadniania. Zasięg ok. 3,5m. 1369
Kroplownik rzędowy o wydajności 2 l/h (8343), 4 l/h (8344), z kompensacją ciśnienia 2l/h (8311) bądź regulowany od 0 do 20 l/h (8392) do nawadniania roślin rosnących w rzędach, np. w skrzynkach balkonowych. 8343
Kroplownik końcowy o wydajności 2 l/h (1340), 4 l/h (1341). Z kompensacją ciśnienia 2l/h (8310), Regulowany od 0 do 20 l/h (1391) do podlewania pojedynczych roślin lub długich rzędów roślin 1340
Zawór regulacyjny (1374) do regulacji przepływu i zasięgu dysz rozpryskowych 1374
Zawór odcinający 13mm (8358) i 4,6mm (8357). 8358
Rurka przedłużająca (1377) do przedłużania szpilki. Możliwość połączenia kilku rurek przez skręcenie. 1377
Kolanko L 13mm (8382) i 4,6mm (8381) 8381
Łącznik 13mm (8356) i 4,6mm (8337) do przedłużania rur: montażowej i rozdzielczej. 1337
Rozdzielacz T 13mm (8329) 4,6mm (8330) 8329
Czwórnik 13mm (1339) i 4,6mm (8334). 8339
Czwórnik (8333) 13mm i 4,6mm do przedłużania rury montażowej i rozgałęzienia z rurą rozdzielczą 3/16". 8333
Korek zamykający rurę (końcowy) 13mm (8324) i 4,6mm (1323). 8324
Uchwyt mocujący rurę 13mm (8328), 4,6mm nowy wzór (8327) i 4,6mm standard (1327). 8328
Niezbędnik-klucz Micro-Drip (1322) do montażu kroplików, zraszaczy i łączników 4,6mm z funkcją przebijaka rury montażowej. 1322
Klamry mocujące rurę do twardego podłoża 13mm (8380) i 4,6mm (8379). 8380

Planowanie podstawowe każdego systemu

W zależności od rodzaju przyłączonych sączków i/lub dysz rozpylających, do sieci może być jednocześnie przyłączona określona liczba tych odbiorników. Z tabeli mogą Państwo odczytać maksymalne ilości poszczególnych sączków i dysz jakie można przyłączyć w różnych wariantach do urządzenia bazowego 2000. Dla urządzenia 1000 ilości te są mniejsze o połowę.
Tabela zakłada przyłączenle urządzenia w środku instalacji. W przypadku, gdy urządzenle bazowe połączone jest na początku instalacji a odbiorniki wody ustawione są szeregowo, maksymalne liczby odbiorników, które można przyłączyć, są mniejsze o połowę!
numer odbiornika wody 1340/8310/8311 1341 1343/8343 1344/8344 1365 1367 1368 1369 1370 1371 1372
bezpośredni montaż
do rury zasilającej 13mm
400 200 - - 20 26 32 25 30 50 30
montaż do odgałęzień
rur rozdzielczych 4,6mm max.15m
50 25 25 12 1 1 2 1 2 4 2
montaż na końcu i wzdłóż
rury rozdzielczej 4,6mm
1000 500 500 250 16 18 24 18 30 50 30

Sposób instalacji systemu nawadniania

 1. Tak jak w przypadku ogromnej większości prac ogrodniczych do instalacji systemu Micro-Drip najodpowiedniejsza jest piękna pogoda.
 2. Z planowanego miejsca ustawienia urządzenia bazowego przeciągnijcie Państwo odgałęzienie rury zasilającej 13 mm (1/2"), którą następnie ustalcie przy pomocy uchwytów.
  Przez powierzchnie trawiaste rurę najlepiej poprowadzić pod ziemią.
  Rada
 3. W miejscach przewidzianych przez Państwa wywierćcie otwory w rurze zasilającej i wkręćcie w nie bezpośrednio sączki i dysze rozpylające (wg instrukcji montażowej).
  Rada
 4. W celu nawodnienia pojedynczo rosnących roślin wmontujcie Państwo sączki końcowe do wcześniej dociętych rur rozdzielczych 4,6 mm (3/16"), a te przyłączcie następnie do rur zasilających.
  Sączki należy umocować przy pomocy wsporników rur.
  Rada
 5. Po zainstalowaniu, w celu nawodnienia roślin rzędowych, rur rozdzielczych i sączków rzędowych połączcie je Państwo z rurą zasilającą i umocujcie wspornikami.
  Rada
 6. Zamontujcie Państwo dysze rozpylające na kolcach, w razie potrzeby w połączeniu z przedłużkami i zaworami regulacyjnymi wg instrukcji montażu.
  Połączcie kolce z rurą rozdzielczą i tak zmontowany podzespół z rurą zasilającą.
  Rada
 7. Uważajcie Państwo, aby w czasie montażu do wnętrza systemu nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Przyłączcie układ przy pomocy oryginalnych części systemowych firmy GARDENA® i przeprowadźcie próbę.
  W razie potrzeby wyregulujcie zasięg dysz rozpylających i skorygujcie ewentualne błędy planowania.
  Rada
 8. Sita urzadzeń bazowych powinny być w interesie bezawaryjnej pracy systemu regularnie sprawdzane i w razie potrzeby przepłukiwane pod bieżącą wodą.
  Rada
 9. Mimo dokładnej filtracji dostarczanej wody sączki mogą się zatykać z upływem czasu. Można je udrożnić przy pomocy igły przetykającej dołączonej do zestawu kroplików.
  Osad wapienny daje się usunąć przez zanurzenie w domowy środku odwapniającym lub w occie.
  Rada
 10. W przypadku systemu Micro-Drip pracującego na zewnątrz, przed nastaniem okresu mrozów urządzenie bazowe należy zdemontować, opróżnić, i przechowywać przez zimę w miejscu zabezpieczonym od mrozu.
  Sita należy oczyścić z osadu za pomocą odwapniacza. Należy otworzyć wszystkie zawory odcinające urządzenia.
 11. Rada: W przypadku, gdy wolą Państwo aby system był niewidoczny połączone rury można przykryć ziemią. Sączki oraz dysze rozpylające muszą oczywiście pozostać odkryte.
Wydajność zraszaczy
Nr.art Nazwa Wydajność (2 bary)
[l/h]
Zasięg [m]
1369 Zraszacz rotacyjny 85 3,50
1365 Dysza rozpylająca 360 120 3,00
1367 Dysza rozpylająca 180 95 3,00
1368 Dysza rozpylająca 90 45 3,00
1371 Dysza zamgławiająca 15 0,65
1370 Dysza pasmowa 60 0,60x5,50
1372 Dysza pasmowa końcowa 45 0,60x2,75
1369 Zraszacz 6-funkcyjny max 35 różny

Zastosowania systemu:

Rośliny rosnące w rzędach i żywopłoty.
Racjonalne nawadnianie roślin rzędowych.
Nawadnianie roślin rzędowych Truskawki, krzewy malin czy też krzaki pomidorów to rośliny, które rozwijają się najkorzystniej w rzędach. Jeszcze korzystniej dla ich wzrostu oddziaływuje porcjowane nawadnianie przy pomocy systemu Micro-Drip. Realizuje to urządzenie bazowe (reduktor ciśnienia i filtr), które poprzez rurę rozdzielczą 4,6 mm (3/16") i dalej sączek rzędowy, dostarcza wodę w najlepszy sposób do każdej rośliny. Ustalone w ziemi w odstępach co 1 metr wsporniki rur zapewniają, że całe urządzenie pozostaje w należytym porządku.
Wskazówki dotyczące planowania:
Na długości 15 m rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") może być zainstalowanych maksymalnie do 25 dwulitrowych sączków rzędowych. W przypadku dłuższych rzędów roślin stosujcie Państwo sączki końcowe które możecie zamontować przy każdej roślinie bezpośrednio do rury zasilającej 13 mm (1/2"). Koniec rury należy zamknąć odpowiednim korkiem 13 mm.

Żywopłoty, szczególnie młode, wymagają regularnego podlewania. Pomocne jest w tym precyzyjne i kroplowe nawadnianie przy pomocy systemu Micro-Drip firmy Gardena®.
Zamiast męczącego i nieefektywnego podlewania przy pomocy węża lub konewki lepiej zainstalować wzdłuż całego żywopłotu rurę o średnicy 13mm (1/2"). Odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania na wodę należy przewidzieć na jedną roślinę jeden lub więcej sączków. Przy pomocy instrukcji montażu szybko można je wmontować do systemu. Końcówkę zasilającą rury łączymy z urządzeniem podstawowym zaś drugą zamykamy odpowlednim korkiem. Jeśli rura została przymocowana do gruntu, wystarczy juz tylko odkrecić kurek.
Zobaczą Państwo- oszczędny system Micro-Drip sprawia, że nawadnianie żywopłotów staje się prostą czynnością.
Wskazówka:
Ze środka systemu, dzięki urządzeniu 2000 może być odprowadzone odgałęzienie z maksymalnie 400 dwulitrowych sączków. Przy założeniu rozstawu sączków 30cm odpowiada to odcinkowi 120m.
Propozycja nawadniania:
Żywopłot rosnący na glebach średnich i ciężkich nawadniajcie Państwo intensywnie 2 razy na tydzień (w zależności od pogody do 2 godz.) Na glebach lekkich częściej, z mniejszą ilością wody.

Szklarnie
Odpowiednie opady dla szklarni.
Rzędowe Wszystko, co wspaniale rozwija się w szklarni, posiada najróżnorodniejsze wymagania jeśli chodzi o nawadnianie. Nowy zasiew oraz kultury warzywne wyrastają najchętniej pod drobną mżawką wytwarzaną przez dysze mgłowe.
W tym celu wyposażcie Państwo rurę zasilającą 13mm (1/2") w dysze mgłowe rozstawione co 50 cm i umocujcie całość w górnej części szklarni, przy pomocy zacisków.
Inne rośliny wolą dozowanie kroplowe, dlatego więc można połączyć oba sposoby nawadniania. Wrażliwe na wodę rośliny, np pomidory otrzymują swoją porcję wody poprzez sączki rzędowe, które przekazują ją bezpośrednio do obszaru korzeni. Sączki montowane są w zależności od rozstawu roślin bezpośrednio do rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16").
Wskazówka dot. planowania:
Aby poszczególnym obszarom upraw zapewnić indywldualne warunki nawadniania, do każdego odgałęzienia systemu Micro-Drip należy wmontować zawór odcinający.

Rośliny okalające
Delikatny deszcz dla roślin okalających.
Nawadnianie roślin okalających Rośliny okalające żyją niekiedy w cieniu innych, ponieważ często podczas podlewania są po prostu zaniedbywane. Delikatny deszcz z dysz rozpylających jest najbardziej odpowiedni dla delikatnych roślin.
Dysze rozpylające, które montowane są bezpośrednio do rury 13 mm (1/2"), zraszają krzewy poniżej granicy liści. Jeśli chcecie Państwo aby rośliny nawadniane były z góry (np: w przypadku rabatek kwiatowych), prosimy zamontować dysze rozpylające na kolcach i umieścić je na odpowiednią wysokość przy pomocy przedłużki. Zasięg dysz można ustawić dodatkowym zaworem regulacyjnym.
Wskazówka dotycząca nawadniania:
Aby woda dotarła także do dolnych partii korzeni, nawadniajcie Państwo intensywnie raz w tygodniu. Na powierzchnię 1m2 każda dysza rozpyla w ciągu godziny ok 5l wody co odpowiada (w zależności od gleby) głębokości wsiąkania 5 cm/h.

Grządki
Nawadnianie grządek dokładnie przygotowane.
Dysza wielofunkcyjna Czy młode warzywa, czy też delikatne kwiaty, zadbane rabaty przynoszą ogrodnikowi wiele radości. Nawadnianie dyszami rozpylającymi daje w tym przypadku najlepsze efekty. Wysokość rozpylania, montowanych na kolcach dysz, może być dopasowana przy pomocy przedłużki do wysokości roślin. Zasięg rozpylania pozwala się ustawić zaworem regulacyjnym. Wąskie obszary upraw, np: rabaty kwiatowe najlepiej nawadniać dyszami pasmowymi.
Wskazówki dotyczące planowania:
Nanieście Państwo nawadniane powierzchnie w pewnej skali na kartkę papleru. Następnie cyrklem zaznaczcie dysze: poczynając od obszarów narożnych, które pokryjcie dyszaml 90st, następnie nanosząc na obszary brzegowe dysze180st, a na pozostały obszar dysze 360°. Do rozplanowanla rozmieszczenia dysz bierze się pod uwagę zasięg zraszania dyszy 2.5m, z tego wynika, że ich rozstaw powinien wynosić 3-4 m.

Balkon
Nawadnianie roślin balkonowych.
Rośliny balkonowe Nie zawsze cieszą się sąsiedzi, gdy ich balkon podlewany jest z góry tylko dlatego, że ktoś z wyższego piętra podczas podlewania swoich kwiatów trochę przesadził. Na odwrót, zbyt duża powściągliwość przy nawadnianiu także nie sprawia roślinom radości. Po zainstalowaniu systemu Micro-Drip te problemy znikają.
W celu precyzyjnego i prawidłowo dozowanego nawadniania rozłóżcie Państwo wzdłuż skrzynek balkonowych rurę rozdzielczą 4,6 mm (3/16"), a do niej zainstalujcie pięć dwulitrowych sączków rzędowychna na metr biężący skrzynki.
Do umocowania rury rozdzielczej należy użyć 2-3 uchwyty na jedną skrzynkę kwiatową.
Wskazówki dotyczące planowania:
Dzięki max. liczbie przyłączeń wynoszącej 25 2l sączków na jedną rurę rozdzielczą, mogą Państwo zasilić w wodę skrzynkl balkonowe o dł do 5 m. Dłuższe odcinki można nawadniać, stosując wzdłóż skrzynek rurę zasilającą 13 mm (1/2") układając w skrzynce co 5 m jedną rurę rozdzielczą 4,6 mm (3/16"). Do połączeń między rurami należy stosować krzyżak redukcyjny.

Rośliny doniczkowe
Nawadnianie roślin doniczkowych.
Doniczkowe Także rośliny rosnące w oranżeriach i na tarasach doceniają dokładnie dozowane krople systemu Micro-Drip firmy Gardena®. W zależności od zapotrzebowania na wodę każda doniczka zaopatrywana jest w nią przez jeden lub więcej sączków. Instaluje się je bezpośrednio do końca każdej rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16"). Połączenia rury rozdzielczej do rury centralnej tworzy się przy pomocy czwórnika redukcyjnego. Dzięki wspornikom sączki pozwalają się umocować precyzyjnie do doniczek.

Możliwości zastosowania systemu Micro-Drip nie są oczywiście ograniczone do opisanych tu pojedynczych przypadków. Istnieje możliwość nawadniania wielu obszarów upraw poprzez jedno wspólne przyłącze systemowe. Przykładowo jedno urządzenie bazowe może zasilić w wodę zarówno grządki warzywne jak i rośliny okalające, lub też mogą Państwo połączyc nawadnianie kwiatów balkonowych z nasączaniem doniczek na tarasach, itp.
W jaki sposób połączą Państwo systemem MicroDrip poszczególne obszary zależy od pojemności urządzenia bazowego, a w końcu też od Państwa inwencji!


Kropliki rzędowe i końcowe z kompensacją ciśnienia stosujemy w przypadku gdy mamy do czynienia z większą długością rur doprowadzających, gdy odbiorniki znajdują się na różnej wysokości lub gdy występują one na terenie pochyłym.

Kilka porad dotyczących planowania i układania systemu:

Pytanie Odpowiedź
Czy można regulować albo zamykać poszczególne odcinki rury montażowej albo rozdzielczej ? Tak, przy pomocy zaworów regulacyjno-odcinających.
Jak są umocowane rury w ziemi ? Przy pomocy szpilki utrzymującej rurę
Jak można umocować rury na twardym podłożu ? Przy pomocy klamer utrzymujących.
Jak montuje się dysze zraszające ? Bezpośrednio do rury montażowej albo na szpilce z przedłużeniem lub bez
Jak montuje się kroplowniki i dysze ? Przy pomocy niezbędnika Micro-Drip
Jak uelastycznić rury podczas montażu? Zanurzyć je na kilka sekund do gorącej wody

Węże nawadniające Gardena®

Dla tych z Państwa którzy cenią sobie wygodę Gardena® przygotowała proste rozwiązanie w nawadnianiu: węże kroplujące i zraszające. Wdajność węży nawadniających Gardena®.
Art Opis Wydajność [l/h] przy 2bar Wydajność [l/h] przy 4bar
995 Wąż zraszający 7,5m 480 1000
996 Wąż zraszający 15m 600 1280
1968 Wąż nawadniający 7,5m 150 250
1969 Wąż nawadniający 15m 200 350

e-Iglak. Sklep internetowyZapraszamy do naszego sklepu internetowego w którym mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą.

Aktualny cennik wszystkich produktów Gardena® mogą Państwo pobrać przez internet z adresu: www.iglak.pl
Powodzenia!

Centrum Ogrodnicze IGLAK Opracowanie: Jarosław Błaszkowski, na podstawie materiałów informacyjnych Gardena®.

[Powrót- strona główna Gardena®]