Kalkulator do konwersji jednostek miar.
Dodatkowe informacje:
[Uwagi o niezbędnych obliczeniach]
[Uwagi o rurach montażowych]
[Kalkulator do obliczenia ilości linii]
[Obliczenia 'ręczne' ilości linii]
[Wydajność zraszaczy Gardena]
Ciśnienie
- Konwersja z na
    Wynik:
Wydatek
- Konwersja z na
    Wynik:
Długość
- Konwersja z na
    Wynik:
Powierzchnia
- Konwersja z na
    Wynik:
Objętość
- Konwersja z na
    Wynik:
Współczynnik opadu
- Konwersja z na
    Wynik:
Temperatura
- Konwersja z na
    Wynik:
Jednostki używane przy określaniu parametrów źródła wody.

Jednostki objętości:
1 litr [l]=1 dm3=0.001m3=1000cm3
1m3= 1000dm3 (litrów)=106cm3=1000l=10hl=106ml
1 kektolitr [hl]=100l
1 mililitr [ml] ~1cm3
1 galon angielski [Imp. gal.]=0.00455m3
1 galon amerykański [U.S. gal.]=0.003785m3

Jednostki ciśnienia:
1 bar=105 N/m2=105Pa=0.1MPa~ ciśnienie słupa 10 m wody=0,986923atm=1,01972at=750,062mmHg=14,50377PSI 1 atmosfera fizyczna [atm]=101325 N/m2~0.1 MPa ~1.0332at ~14.2psi
1 atmosfera techniczna [at]=1kG/cm2 (kilogram siła na centymetr kwadratowy)=98066.5N/m2 ~98kPa
Przy podawaniu nadciśnienia dodaje się literę n [atn], przy ciśnieniu bezwzględnym dodaje się literę a [ata]
1 pascal, niutonometr kwadratowy [Pa]=1N/m2=10-5bar=0.987*10-5atm
1 kilogram siła na centymetr kwadratowy [kG/cm2]=98066.5 N/m2
1 mm słupa wody [mm H2O]=9.80665 N/m2=10-4at ~9.8Pa
1 mm słupa rtęci [mm Hg] lub tor [Tr]=133.322 N/m2=1/760atm ~133Pa
1 funt na cal kwadratowy [PSI]=0.070307at=0,00680460atm=0,0689476bar
1 pieza=1000 kg/msek2 ~0.0102at

Jednostki przepływu:
1 l/s=60l/min=3.6m3/godz
1GPM (galon na minutę)=0.0631l/s

Jednostki pola powierzchni
1 kilometr kwadratowy [km2=100ha=1000000m2
1 ar [a]=100m2

Jednostki długości
1 cal [in,"]=1/36 jarda=25.4mm=2.54cm
1 stopa [ft]=12cali=0.3048m
1 yard [yd]=3stopy=0.9144m


Centrum Ogrodnicze IGLAK Opracowanie: Jarosław Błaszkowski, na podstawie materiałów informacyjnych Gardena.

[Powrót- strona główna GARDENA]